دکتر فاطمه عندلیب

متخصص پوست و مو


دستگاه های لیزر و موهای زائد

در حال حاضر 3 نوع دستگاه لیزر جهت